Leven van Lucht

OCI Nitrogen is producent van o.a. minerale meststoffen (kunstmest): onmisbaar als aanvulling in de bodem zodat landbouwgronden duurzaam vruchtbaar blijven onze voedselproductie op peil kan blijven. OCI Nitrogen informeert politiek en andere beleidsmakers middels dit boekwerk (in print én online, Nederlands) op een heldere manier over dit heel complexe proces. Zodat de beeldvorming over de rol van kunstmest eindelijk op basis van feiten kan plaatsvinden. Een mooi voorbeeld van content-marketing!